โรงแรม 5 ดาวในภาคอีสาน : Wixky hotel หนองคาย

โรงแรมนั้นอยู่ในจังหวัดหนองคายและเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความสวยงาม และอย่างชัดเจนและลงตัวเสร็จกับบรรยากาศ ของทางภาคอีสานที่ติดชายขอบประเทศลาวได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

Read More