McConnell กล่าวว่า ‘ไม่มีเส้นทางที่เป็นจริง’ สำหรับการตรวจสอบการกระตุ้นเศรษฐกิจ $ 2G กล่าวหา Dems ว่า ‘พยายามดึงอย่างรวดเร็ว’

มิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภากล่าวว่าแนนซีเปโลซีและชัคชูเมอร์สมาชิกพรรคเดโมแครตชั้นนำของพรรคเดโมแครตกล่าวว่า “พยายามดึงคนให้เร็ว” เตือนในการปราศรัยพื้นเมื่อวันพุธว่า “ไม่มีเส้นทางที่เป็นจริง” ในการอนุมัติการตรวจสอบมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่สำหรับชาวอเมริกันที่ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างรวดเร็ว.

Read More